Tag Archives: студии

Биография

Ivan Hristov

Иван Христов, фото: Анахит Хайрапетян

КНИГИ:

1. Сбогом, деветнайсти век 2001 (поезия) Академичен център за литература и култура

2. Бдин 2004 (поезия) ИК Жанет 45

3. Кръгът „Стрелец“ и идеята за родоното 2009 (научно изследване) Карина М

4. Американски поеми 2013 (поезия) Издателство за поезия „ДА”

ДИСКОГРАФИЯ:

Опит за запомняне 2005 (музикален албум) ИК Стигмати

ОБРАЗОВАНИЕ:

2009 –

Доктор по филология

Тема на дисертацията: Кръгът „Стрелец“ и идеята за родното

2008-2005

Редовен докторант в Направление по Нова и съвременна българска литература – Институт за  литература, научен ръководител – ст.н.с. д-р Пенка Ватова

1996-2001

Софийски университет „Св. Климент Охридски“,

Факултет по славянски филологии, спец. Българска филология

1991-1996

Национална Априловска гимназия, спец. Култура, естетика, изкуствознание

УЧАСТИЯ В МЕЖДУНАРОДНИ ПОЕТИЧНИ ФЕСТИВАЛИ:

Ars Poetica, Братислава, Словакия, 2007

Пролетта на Горан, о. Хвар, Хърватия, 2009

Литературен фестивал Танпинар, Истанбул, Турция, 2009

Фестивал Dasein, Атина, Гърция, 2010

Международен поетичен фестивал Шаар, Тел Авив, Израел, 2010

Национален фестивал на поетичните книги, Букурещ, Румъния, 2011

Белградски фестивал на поезията и книгите „Тречи търг”, Сърбия, 2011

Средиземноморски гласове, Льодев, Франция, 2011

Панаир на книгата Прага, Чехия, 2012

Първи международен поетичен фестивал, Сибиу, Румъния, 2012

УЧАСТИЯ В НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ:

“Периодика и литература” (ИЛ-БАН) – 2006 –

“Актуални прочити на новата българска литература” (ИЛ-БАН) – 2007–

“Българският модернизъм: мирогледни и естетически позиции, полемики и равносметки” (ИЛ-БАН) – 2007 – 2009

Подпроект „Дигитализация и концептуализация на литературното наследство на българския модернизъм“, финансиран от ФНИ, МОМН – 2012 –

“Литература и политика” (ИЛ-БАН) – 2009

„Под­к­ре­па за раз­ви­тие на на­уч­ния по­тен­ци­ал на мла­ди уче­ни-ху­ма­ни­та­рис­ти и ук­реп­ва­не на про­фе­си­о­нал­ни­те им кон­так­ти със све­тов­но ут­вър­де­ни уче­ни в тях­на­та на­уч­на сфе­ра“ (ИЛ-БАН) – 2009 – 2011

„Литература и география“ (ИЛ-БАН) – 2012 –

Българска литература създадена от жени – история, статус, тенденции – (ИЛ-БАН) – 2014 –

УЧАСТИЯ В МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ:

Word Express – проект за литературен обмен в Югоизточна Европа на британската фондация „Литература през граници“ –

2009 –

„Поезията свързва хората – моето любимо стихотворение” –  проект на фондация „Евенс“, Белгия – 2013 –

Европейски ценности в творчеството на български и македонски литературни творци през XXв. (съвместно с македонски университети и МАНУ) – 2014 –

Има още

Вашият коментар

Filed under Биография, Есета, За мен, Интервюта, Наука, Поезия, Рецензии