Tag Archives: Институт за литераутра към БАН

КРЪГОВЕ ПОЕТИЧЕСКО ВРЕМЕ

Уважаеми колеги,

На 2 септември 2017 г. се навършват 60 години от рождението на Георги Рупчев – един от съвременните ни поети, за когото без преекспонирано национално самочувствие може да говорим като за световен поет, каквото и съдържание да влагаме в това определение. Проведената преди 10 години научна конференция в негова памет и чест отвори много теми, свързани с творчеството му и продължаващи вън от него в пределите на поезията, философията, художествеността изобщо. Той принадлежи на поколение, все още творящо, но все по-малко четено. А четенето на Георги-Рупчевата поезия, а и на неговите преводи, на неговите интервюта дори би дало на днешния човек малко повече надежда в смисъла на изкуството, на търсенето и съпротивата срещу всяка безлична и обезличаваща действителност, срещу духовната застоялост и тресавищното безвремие.

Институтът за литература към БАН, направление Нова и съвременна българска литература, има удоволствието да ви покани да участвате в научен форум на тема „Кръгове поетическо време“, посветен на поета, който ще се проведе през втората половина на м. октомври в София. Молим ви да предвидите докладите си за представяне до 20 минути . Заявките си за участие – резюмета до 200 думи, може да изпращате не по-късно от 22 септември на следните имейли:

 

Иван Христов – christoff78@abv.bg

Пенка Ватова – penka.vatova@gmail.com

 

 

Реклами

Вашият коментар

Filed under Наука, Поезия, Събития

„Николай Лилиев, Емануил Попдимитров и Гео Милев – синхронии на модернизма“

Сирак Скитник,

Сирак Скитник
„Автопортрет“

Уважаеми колеги,

Институтът за литература организира литературоведска конференция на тема:

„Николай Лилиев, Емануил Попдимитров и Гео Милев – синхронии на модернизма“,

Окончателните дата и място на конференцията са:

01 декември 2015, вторник, 9.30 – 17 ч.,
НБКМ „Св. св. Кирил и Методий“, Заседателна зала.

Първоначалният повод за тази селекция е традицията на Института да отбелязва годишнините от рождението на изтъкнати български писатели. В проблематиката на конференцията обаче е напълно допустимо да влязат и по-широк кръг проблеми на българския литературен модернизъм.

Очакваме вашите заявки за участие до 23 ноември 2015.

Организатори: Елка Димитрова, Цветанка Атанасова, Иван Христов

Адреси за кореспонденция:
elkadimitrova4@gmail.com
tsvetankaat@mail.bg
christoff78@abv.bg

Вашият коментар

Filed under Наука, Събития

Рибен буквар 19 (22.02.2013): Фондация „Александър фон Хумболт”, Детска литература и психоанализа

В първата част на предаването „Рибен буквар“ ни гостува проф. дбн Илза Пъжева – учен-представител на фондация „Александър фон Хумболт” в България. С нея разговаряме за Хумболтовия съюз в България, който е автономна организация с нестопанска цел – научно-творческо сдружение на стипендианти на германската Фондация „Александър фон Хумболт“, наречени хумболтианци. Германската Фондация „Александър фон Хумболт“ със седалище в Бон е една от най-престижните научни фондации в света, с дълга история и голямо влияние върху световната наука. Хумболтианците са най-често в научния елит на своите страни. Каква е селекцията, през която трябва да се премине и имат ли шанс българските кандидати?

Във втората част на „Рибен буквар“ разговаряме с Росица Чернокожева от Институт за литераутра към БАН. Повод да я поканим е нейното съставителство на наскоро излязлата антология на хумор за деца „Драги ми Смехурко…“, том 1. Антологията подбира най-ценното от класическото наследство на литературата за деца. С този обхват (от Петко Р. Славейков до Константин Константинов) тя е първа по рода си, предназначена е за широк кръг читатели, за всеки, който търси детето у себе си.

Бъдете и този петък с „Рибен Буквар“ от 18ч!

Вашият коментар

октомври 28, 2014 · 10:42 am