Monthly Archives: април 2014

Гологан – Кавал реге

Радо, мари, бела Радо
пусти да са твойте очи,
твойте очи кат маслини,
хем ги видох, хем заплаках!

Радо, мари, бела Радо
пусто да е твойто лице,
твойто лице месечина,
хем го видох, хем заплаках!

Радо, мари, бела Радо,
пуста да е твойта снага,
твойта снага кат топола,
хем я видох, хем заплаках!

Вашият коментар

април 29, 2014 · 1:22 pm

Рибен буквар 11 (07.12.2012): Динозаври, хипариони, чалга, попфолк

Тази седмица в „Рибен буквар“ се гмурваме в дебрите на палеонтологията с главен асистент д-р Латинка Христова от отдела по палеонтология и минералогия в Националния природонаучен музей — БАН. Обръщаме поглед назад към ерата на динозаврите и проследяваме от дистанцията на времето как е еволюирал коня. Във втората част на предаването разговаряме с доц. Венцислав Димов за феномена попфолк в българската култура, за автентичния фолклор и за новите тенденции в етномузикологията. Бъдете с нас този петък от 18 часа.

Вашият коментар

април 6, 2014 · 1:17 pm

МОДЕРНАТА ИНТЕРПРЕТАЦИЯ НА ЛИТЕРАТУРНАТА ИСТОРИЯ. Елка Трайкова за „Кръгът „Стрелец“ и идеята за родното“

Изображение

Осъзнаването на културната памет като ценност не е от приоритетите на нашето време. Но това е посланието на книги като тази – да осмисли литературната история и като съвременност, сътворяваща основополагащи и непреходни знаци на националната ни идентичност. Иван Христов блестящо се справя с предизвикателството да изследва един перманентно актуализиращ се кръг от опозиции в българската литература, които с достатъчна степен на условност бихме обозначили като своечуждо и техните многозначни интерпретации от Възраждането до нашата съвременност. В този контекст ролята на кръга „Стрелец“, който създава свой концептуално осмислен проект за родното, е особено важна. Изключително важен е и фактът, че книгата, която представям, е първото цялостно и систематично изследване за кръга. Разбира се, авторът познава и коректно цитира всички предходни проучвания на културната му мисия, както и интерпретации на идейните и философските позиции на неговите членове. Идеята на Иван Христов е не само да осмисли „Стрелец“ като интелектуална група от ярки творчески индивидуалности, маркирали свое суверенно място в културната ни история, а да го представи като естетически обоснована и теоретично осмислена концепция. Затова той го полага както в националния, така и в европейския исторически, философски и литературен контекст, който детайлно познава като система от духовни процеси и поредица от социално-политически факти…

http://liternet.bg/publish28/elka-traikova/ivan-hristov.htm

Вашият коментар

Filed under Без категория, Другите за мен, Наука